Lezingen en Workshops

Ik geef regelmatig lezingen over Spirituele onderwerpen. In de agenda hieronder ziet u de data. U bent van harte welkom.