Het geloof dat er meer is tussen Hemel en Aarde, dan we met onze gewone menselijke zintuigen kunnen waarnemen, bestaat al zo lang er mensen op de aarde rond lopen. Spiritualiteit is een breed begrip dat verwijst naar een zoektocht, naar betekenis, van verbondenheid en een doel in het leven. Een streven naar een dieper begrip van het zelf en de wereld in zijn geheel, vaak ook buiten de grenzen van materiële zaken. Vormen van Spiritualiteit variëren sterk en variërend van meditatie, gebed, contemplatie, rituelen, en het nastreven van innerlijke groei en bewustwording.

Centraal in de Spiritualiteit staat het bestaan van de Ziel: de bron diep in onszelf die levens overbrugt, die een reis maakt, en die verbonden is met alle andere zielen, en met alle andere zaken die ons omgeven. Een ziel is energie, een frequentie, een vibratie, een toon. Een entiteit die een ontwikkeling doormaakt. “Je bent een Ziel en hebt een lichaam.”

Wilt je meer weten over Spiritualiteit, en ook je eigen gewaarwording daarvan ontwikkelen?
Er zijn heel veel mensen bezig met Spiritualiteit, en er zijn evenzoveel meningen over wat het inhoudt, en wat de waarheid is. Meningen over wie een ware verbinding heeft met de Spirituele wereld van zielen, wie als Medium via die verbinding informatie doorkrijgt, wie meer weet dan anderen, zaken voorvoelt. Bij de Gouden Reis ligt de nadruk meer op wat deze wonderlijke wereld die ons veelal ongemerkt omgeeft, voor jou kan betekenen. Een leidraad bij jouw eigen ontdekkingsreis.

Spiritualiteit kan zowel bij therapiesessies als bij persoonlijke begeleiding aan de orde komen, indien je hiervoor belangstelling hebt. Spiritualiteit kan een dimensie toevoegen bij het ontdekken van de balans in het leven: als metafoor, of als geloof. Een balans waarbij je jouw eigen persoonlijke, innerlijke kracht en rust kunt gebruiken om op een goede, menselijke en positieve manier in deze wereld te zijn en deze als zodanig te ervaren. Met respect voor anderen en in harmonie met zowel hen als jezelf.

De Ziel

De ziel is een concept dat door verschillende culturen, religies en spirituele tradities wordt beschouwd als de essentie van het bestaan. De Ziel maakt een ontdekkingsreis mee, die vele levens overstijgt. In het Tussenbestaan, tussen levens in, kan een Ziel rust vinden, en in contact zijn met andere zielen. Het is de plaats waar een nieuw leven wordt voorbereid, wordt gekeken naar wat de Ziel heeft geleerd in het vorig leven en wat er geleerd kan gaan worden in een nieuw leven. Eenmaal terug op de Aarde is een mens zich meestal onbewust van deze gekozen weg – omgeven door de sluier van ons bewustzijn, is het onduidelijk waarom we dingen meemaken, en waarom we ons richten op datgene wat per mens verschilt: de een zoekt confrontatie en is bij voorkeur handelend, een ander is meegaand en afwachtend.

Aspecten van een Ziel:
1. Onsterfelijkheid
Veel geloven dat de ziel onsterfelijk is, wat betekent dat ze voortbestaat na het sterven van het fysieke lichaam. De ziel wordt gezien als een eeuwig aspect dat door verschillende levens of dimensies kan reïncarneren of evolueren.

Uniekheid
Iedere ziel wordt beschouwd als uniek en onderscheidend, met eigen kenmerken, ervaringen en levensmissie, met een specifiek doel in het leven en een unieke reis om te volbrengen.

Verbondenheid
Ondanks de individuele aard is de ziel ook verbonden met het grotere geheel van het universum. Een diepe verbondenheid met andere zielen, met de natuur en met een goddelijke bron. Source, de bron van al wat is.

Spirituele Groei
De ziel is een entiteit die voortdurend evolueert en groeit door middel van ervaringen en lessen opgedaan tijdens het leven en de tijd tussen de incarnaties in. Spirituele groei kan worden gezien als het proces van het verfijnen van de ziel, het ontwikkelen van hogere bewustzijnsniveaus en het bereiken van eenheid met het goddelijke.

Innerlijke Wijsheid
De ziel wordt vaak beschouwd als een bron van innerlijke wijsheid en intuïtie. Door naar de stem van de ziel te luisteren, kunnen je leiding krijgen bij het nemen van beslissingen, het vinden van vervulling en het bereiken van je hoogste potentieel.

Het begrip van de ziel varieert sterk afhankelijk van de culturele en religieuze context, maar over het algemeen wordt de ziel beschouwd als een fundamenteel aspect van het menselijk bestaan dat deel uitmaakt van een grotere kosmische realiteit.

Transcendentie van het Ego
Het ego is een concept dat gebruikt wordt in psychologie en spiritualiteit, het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar dat deel van ons bewustzijn dat zich identificeert met ons individuele zelf, met onze individuele persoonlijkheid en verlangens. In veel spirituele tradities wordt gezegd dat het ego, gescheiden is van de ziel. Het streven naar spirituele groei kan inhouden dat men in balans komt met het ego en de ware aard van de ziel.

De functie van het ego is, te zijn als een soort zelfbeschermingsmechanisme, dat onze grenzen en belangen bewaakt. Het ego kan reageren op bedreigingen, zowel fysiek als emotioneel, en probeert ons dan te beschermen tegen schade of pijn. Het ego is sterk verbonden met onze behoeften en verlangens, en het streven naar bevrediging van deze behoeften kan gedrag sterk beïnvloeden. Het ego kan zich hechten aan materiële bezittingen, status, macht, erkenning en andere externe factoren om zo een gevoel van eigenwaarde te verkrijgen.

Hoewel het ego belangrijk is voor onze overleving en functioneren in de wereld, kan het ook beperkend zijn. Het kan ons vasthouden in beperkte overtuigingen, rigide identiteiten en negatieve patronen van denken en gedrag. Het ego kan juist een onbewuste belemmering vormen en groei en succes in de weg staan. Het kan ons dan afhouden van het ervaren van hogere staten van bewustzijn en verbondenheid met anderen en het universum. Een bewuste omgang en inzet van het ego kan helpen je ware potentie te ontwikkelen en je doelen te bereiken.

Het zetten van schreden richting het contact maken met de opdracht en ontwikkeling van onze ziel kan helpen bij het vinden van rust en betekenis. We zijn omgeven door andere Zielen: Entiteiten, bijvoorbeeld van zielen die in een overgang zijn tussen de Aarde en de Zielenwereld. Als de overgang verstoord is, heeft de Entiteit geen rust, en verstoord de harmonie. Engelen zijn dan weer zielen die behoren tot een Zielengroep die andere zielen helpt en ondersteund.