Blog

#onrust #grote onrust #neutraal #centraal #kracht

Er woedt in mij, een onrust die ik herken van al levenslang, uit het verleden – in het heden – in de toekomst. Ik dacht dat ik er door heen was, er doorheen was gebroken maar nu voel ik het weer. Die vulkanische onrust die zowel positief als negatief aanvoelt. Het is alsof ik tegelijk in en uit elkaar plof. Tegelijk naar buiten en naar binnen. Een vreugde en een angst. En tegelijk toch ook weer niet, het houdt elkaar in evenwicht. Het houdt mij in evenwicht. Welke kant ga ik op … vallen… tuimelen in een afgrond… reizen door tijd en ruimte … om uiteindelijk daar terecht te komen waar ik werkelijk wil zijn? Of, of, of…

Het onbekende maakt dat ik blijf waar ik ben. Daar in het midden, ergens, in het niets. In een soort vacuüm. Het is tenslotte dat wat ik ken, dit voelt vreemd vertrouwd. Ik hou ‘angst-vallig’ vast aan losstaande feiten, aan drijfzand, aan illusies.

Mijn Ziel roept, smeekt, pleit en vraagt of hoopt dat ik me laat leiden door haar roep en dat ik me mee laat voeren op de golven van mijn pad. Zonder zekerheid, zonder back-up, zonder vangnet. Vol vertrouwen om vrij te vliegen als een vogel op de golven van de wind. Dansen, vliegen, drijven, zweven…

Is het oud zeer wat ik nu los mag laten? Is het iets wat mij ontkracht? Iets wat mij de moed en de adem ontneemt? Iets wat mij niet meer dient? Welke oude herinneringen doen mij verstarren in de tijd en ruimte?

De onrust is ook als een voorbode van voorspoed en geluk. Het tweeledige maakt het ongrijpbaar, ondefinieerbaar. Mijn hersenen kunnen het niet duiden dus is het onveilig en houdt mijn ego het op afstand. Er is onrust, onzekerheid, en zonder zekerheid geen keuze. Zonder zekerheid kan er geen beslissing worden genomen, dat vindt mijn ratio tenminste. Mijn hart zegt geen zekerheid nodig te hebben. Mijn hart heeft genoeg aan weten. En mijn weten Weet het zeker. Mijn weten heeft alle zekerheid van het universum.

Toch blijft de onrust (de angst) de boventoon voeren. De oerangst die al vele generaties in mijn familielijn aanwezig is. Van zowel mijn vaders kant als van mijn moeders kant. En nu mag ik beslissen wat ik er mee doe. Blijf ik me verschuilen achter … of doorbreek ik de ‘spel’ en bevrijdt ik mij van deze beperkingen?

Via mijn Gids, Kwan Yin, kwam de volgende boodschap tot mij.

* Ben Neutraal – Centraal in alles en altijd. *

Ik heb de boodschap in mij opgenomen en ik ben er mee aan de slag gegaan. Het gedraaid en gewogen en op waarde geschat. Neutraal – Centraal, deze woorden geven mij een soort oerrust. Ik heb nog geprobeerd om ze om te keren, dus eerst centraal en dan neutraal maar dan voelde het heel anders, dan voelt het alsof het buiten mij staat. Terwijl Neutraal – Centraal binnen in mij resoneert. Mijn Ziel wordt aangeraakt.

Sindsdien gebruik ik deze twee woorden bij alles wat ik zie, hoor, voel, denk, beleef, enz. Om zo zonder oordeel, zonder betekenis geven aan, te zijn in mijn kracht. In mijn eigen energie, op mijn eigen frequentie. Ter ondersteuning ga ik tegelijk met mijn aandacht naar mijn voeten terwijl ik de twee woorden in mijn hoofd laat resoneren. Als vanzelf neutraliseert de onrust in mij naar daadkracht, naar oerkracht. Als vanzelf voel ik dat mijn vleugels zich uitslaan en ik mijzelf kan laten meedrijven op de golven van de wind, de horizon tegemoet.

Ps. enkele voorbeelden:

Ik ben Neutraal – Centraal …..
Ik ben Neutraal – Centraal in relaties.
Ik ben Neutraal – Centraal in voeding.

Voor meer informatie of oefening contact mij via PB of stuur een mail naar info@degoudenreis.nl

♥ Wit licht en Universele liefde ♥
Liefs Marieta

0 Reacties

Reageer op dit bericht