De Praktijk De Gouden Reis

Regressie en Zielsregressie

Regressie – terugkeren – kan zowel op Emotionele basis, als op Spirituele basis. Bij een Emotionele regressie keert u terug naar een situatie eerder in uw leven, om deze opnieuw te ervaren en te verwerken. Een Spirituele regressie kijkt meer naar meerdere, vorige levens en de ontwikkeling die uw ziel daarbij doormaakt.

Bij beide invalshoeken is ontspanning de sleutel – door u volledig te ontspannen en in rust (een lichte trance) te komen, neemt u afstand van uw dagelijks leven en de wakende rol van het bewustzijn en verstand, en heeft u de gelegenheid om onbevangen, objectief en met persoonlijke emotie inzicht te krijgen in wat zich eerder heeft afgespeeld. Vaak wordt de naam hypnotherapie gebruikt om zo’n regressie te beschrijven, hoewel hypnose zoals we die kennen van films iets heel anders is.

Een Emotionele regressie kan bijvoorbeeld gaan om gebeurtenissen uit uw jeugd, maar ook meer recent zijn. Ingrijpende ervaringen maken indruk, en die indruk kan zijn gekleurd door schrik, jeugdigheid, woede of gekwetstheid. Door tijdens een regressie terug te keren, en de situatie (onder begeleiding) vanuit een veilige, rustige omgeving opnieuw te ervaren, kunt u inzien hoe deze emotionele reactie doorwerkt in uw huidige leven, en met meer begrip en inzicht terugkijken – de ervaring verwerken.

Na de regressie kan een gesprek het begrip vergroten: waarom handelden andere mensen op een bepaalde manier, welke rol speelde uw opvoeding, op welke wijze werkt de gebeurtenis nog steeds door in uw leven? Op welke andere wijze zou u tegen de gebeurtenis kunnen aankijken? U zult misschien ontdekken dat uw gedachten over gerelateerde zaken zijn ‘geprogrammeerd’ door de gebeurtenis, en dat deze persoonlijke reactie iets is wat ook kan worden veranderd in een meer positieve, objectievere en minder belemmerende houding. Zowel voor uzelf, als voor uw relaties met anderen (uw naasten) kan deze verwerking en verandering heilzaam en fijn zijn.

Bij een regressie die uit gaat van het bestaan van Re├»ncarnatie is Spiritualiteit het uitgangspunt. De Ziel overbrugt meerdere levens en maakt een ontwikkeling door. Door verbinding te maken met deze ontwikkeling krijgt de loop van uw huidige leven een toegevoegde betekenis en achtergrond – waarom gebeuren bepaalde zaken, wat zijn uw diepere beweegredenen? Wat is het, dat mijn Ziel aantrekt in dit leven? Ook de manier waarop u met andere mensen omgaat krijgt een andere invalshoek. Meer informatie vindt u bij Spiritualiteit.

Een Spirituele Zielsregressie

Een Zielsregressie vindt plaats tijdens een uitgebreide sessie van 3 tot 5 uur, waarbij u wordt begeleidt naar volledige ontspanning (trance) waarin u verbinding maakt met uw zielsherinneringen en -ervaringen uit het Tussenbestaan – het bestaan tussen de levens in (Life between Lifes). U krijgt inzicht in de weg en de ontwikkeling van uw ziel, uw plaats en betekenis binnen het grote geheel en antwoord op vragen als Waarom ben ik hier? en Waarom koos ik voor dit leven? U leert ook over De Mystieke Ruimte van je Hart – van waaruit een verbinding met de Hemel, de Aarde en uw Hogere Zelf gemaakt kan worden. Een Zielsregressie is een indrukwekkende, persoonlijke ervaring waarbij u contact maakt met diepere niveaus van de werkelijkheid.